Zdravotní pojišťovny

Indikovaná vyšetření jsou hrazena ze zdravotního pojištění.

Ambulance má smlouvy s těmito pojišťovnami:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna - 111
  • Vojenská zdravotní pojišťovna - 201
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - 205
  • Oborová zdravotní pojišťovna - 207
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR - 211
  • Revírní zdravotní pojišťovna - 213
  • Pojišťovna VZP, a.s. - 333


Vyšetření prováděná na žádost pacienta či zaměstnavatele (vstupní, výstupní prohlídky, odjezdy do zahraničí) jsou hrazena přímo pacientem nebo vysílací organizací.