NABÍZENÉ SLUŽBY A CENÍK 

 CENÍK

RTG vyšetření hrudníku

350 Kč

Spirometrie

270 Kč

Mantoux II

550 Kč

Cílené plicní vyšetření

450 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace

100 Kč

Zapůjčení inhalátoru (10dnů)

150 Kč

Vypálení RTG snímku na CD

50 Kč

Rychlá analýza CRP

100 Kč

Oxygenoterapie 10x

BCG vakcinace                                                                          

Kontrolní vyšetření pneumologem                                                                       

900 Kč

440Kč

190Kč