Vyšetření plicních funkcí

PULSNÍ OXYMETRIE

  • Rychlé stanovení saturace krve kyslíkem (pouhým přiložením na prst), umožňuje stanovit hypoxii. Senzor pulzního oxymetru vyzařuje světlo dvou vlnových délek, které proniká tkání (většinou prstem ruky). Obě vlnové délky jsou odlišně absorbovány saturovaným a desaturovaným (okysličeným a neokysličeným) hemoglobinem. Přístroj vyhodnocuje kolik kterého světla bylo absorbováno a vypočítá saturaci kyslíkem. Spolu s tím je automaticky měřena i tepová frekvence.

SPIROMETRIE 

  • Jednoduchá neinvazivní metoda určená k základnímu vyšetření dechových funkcí. Součástí tohoto vyšetření mohou být i bronchodilatační testy s podáním inhalačních léků.

FENO (měření oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu)

  • Vyšetření odráží přítomnost eozinofilního (alergického) zánětu v dýchacích cestách u pacientů s průduškovým astmatem. Pacient podle pokynů sestry vdechne a plynule vydechne přes jednorázový náustek s filtrem do přístroje, který po analýze vydechnutého vzduchu určí výslednou hodnotu NO (oxid dusnatý).

BODYPLETYSMOGRAFIE

  • Vyšetření celkové plicní kapacity, reziduálního objemu, proudových odporů v dýchacích cestách.  Dovoluje odlišení obstrukčních a restrikčních plicních chorob, stanovení stupně hyperinflace. Pacient je krátkodobě zavřen v průhledné vyšetřovací kabině a provádí dechové manévry dle instrukcí vyšetřující sestry.

DIFUZNÍ KAPACITA PLIC (DLCO)

  • Stanovení přestupu plynů z alveolárního vzduchu do krve - důležité pro diagnostiku a monitorování převedším restrikčních (plicní fibróza), ale i obstrukčních chorob.  Při vyšetřování dušnosti nejasné příčiny, při podezření na onemocnění plicního oběhu.

BRONCHOKONSTRIKČNÍ TEST 

  • Zjišťování bronchiální hyperreaktivity (s použitím inhalačně aplikovaného metacholinu) při podezření na astma bronchiále.