Spánková apnoe

 

Obstrukční spánková apnoe (OSA) je časté a závažné onemocnění, které ohrožuje pacienty vysokým rizikem rozvoje kardiovaskulárních chorob. Prevalence výskytu hypertenze u OSA je asi 50 %. Onemocnění se vyskytuje u 4 % mužů a 2 % žen. SSA je častější u jedinců s centrálním typem obezity.

Pacient s podezřením na syndrom spánkové apnoe je na našem pracovišti vyšetřen ve svém domácím prostředí za pomoci spánkové polygrafie - přístroje k monitorování spánku. Pacientovi je vysvětlena obsluha přístroje, nasadí si jej těsně před ulehnutím a sejme ráno po probuzení. Během noci budou zaznamenávány tyto parametry:

Při potvrzení diagnozy spánkové apnoe spolupracujeme s lékaři ORL a se spánkovou laboratoří ve FNOL.

Objednání se k vyšetření:

Přineste s sebou poukaz na vyšetření (nejčastěji od Vašeho praktického lékaře), termín vyšetření dohodneme nejlépe prostřednictvím emailu pacient@plicnihodolany.cz nebo telefonicky na tel. 604 332 274.