Léčba spánkové apnoe

05.04.2020

Při potvrzení diagnozy spánkové apnoe spolupracujeme s lékaři ORL a se spánkovou laboratoří ve FNOL.

Lehká obstrukční spánková apnoe většinou invazivní léčbu nevyžaduje, doporučuje se redukce hmotnosti, úprava spánkové hygieny, preferovat spánek v poloze na boku. V indikovaných případech je možno obtíže řešit chirurgickou cestou, operační výkony na měkkém patře. 

Středně těžká a těžká spánková apnoe je léčena formou aplikace přetlaku v horních cestách dýchacích (formou masky a ventilátoru).

Zhodnocení efektu této léčby, volba typu masky a léčebného režimu přistroje je opět na našem pracovišti prováděna ambulantní formou.