Očkování proti TBC - kalmetizace

S účinností od 1.11.2010 byla vydána vyhl.č. 299/2010 Sb., kterou se zrušilo povinné očkování proti tuberkulóze novorozenců v celé České republice, s výjimkou rizikových jedinců. Očkují se proto pouze děti, které mají podle vyhlášky vyšší pravděpodobnost vzniku TBC. Očkování proti TBC v rizikové populaci totiž výrazně snižuje možnost vzniku TBC včetně jejich nejzávažnějších forem. Závažnost rizika infekce tuberkulózy je u dětí posuzována již v porodnici a následně pak ještě dětským lékařem a odborným plicním lékařem. 


Pokud je Vaše dítě shledáno rizikovým pro rozvoj tuberkulózy, odesílá dětský lékař do 6.týdnů od narození dítě ke kalmetizaci - očkování proti TBC na naše pracoviště.  Pokud dítě nebylo shledáno rizikovým pro rozvoj tuberkulózy, je očkování proti tuberkulóze nepovinné a provádí se po 6.měsíci života, nejpozději však v 16-ti letech. 

Vždy se jedná o očkování první, tzn. primovakcinaci. U těchto dětí je nutno před očkováním provést zkoušku - Mantoux test, očkuje se jen v případě negativního výsledku testu.
Před povinným i nepovinným očkování jsou děti odeslány dětským lékařem spolu se zprávou o aktuálním zdravotním stavu a doporučením k očkování na naše pracoviště. Rodiče podepisují před očkováním informovaný souhlas a jsou řádně informováni o přínosu očkování i jeho možných rizicích. 

Dnem 1. 4. 2012 nabývá účinnosti zákon č. 369/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Hrazená péče bude podle § 30 odst. 1 písm. b) bod 3 výše uvedeného zákona zahrnovat pouze očkování proti TBC u pojištěnců, kteří splňují indikaci (rizikoví jedinci). Nepovinné očkování proti TBC hrazeno ze zdravotního pojištění není. 


Dále provádíme vyšetřování osob, které se dostaly do kontaktu s nemocným tuberkulózou (RTG plic, Mantoux test, Quantiferon, v indikovaných případech chemoprofylaxe). 

Kalmetizační sestra: Renáta Valentová
Zastupující sestra: Olga Jurášová

Telefonický kontakt: 585 313 672 nebo 603 332 274 

Ordinační hodiny kalmetizace: Pouze dle objednání sestrou po předchozí telefonické domluvě nebo pozvání.