RTG vyšetření


Zhotovujeme RTG vyšetření hrudníku ve dvou projekcích. Provádíme vstupní prohlídky do zaměstnání, RTG vyšetření dárců krve, vyšetření před výjezdy do zahraničí apod.

V roce 2011 byla provedena digitalizace RTG pracoviště. Pracoviště splňuje všechny požadavky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. V červenci 2016 byl proveden externí audit radiologického pracoviště. 

Na žádost pacienta, nebo při odesílání k dalšímu vyšetření, provádíme vypalování snímků na CD nosiče.

Od roku 2018 je naše pracoviště připojené k systému ePACS (sdílení RTG dokumentace mezi jednotlivými pracovišti v ČR https://www.epacs.cz