Zaměstanci naší ambulance

 

Lékaři:
MUDr. Jiřina Sobotíková - vedoucí lékař 

MUDr. Tereza Jakubcová

MUDr. Ondřej Sobotík

Sestry:

Olga Jurášová

Renáta Valentová - kalmetizační  sestra

Květa Dlouhá

RTG pracoviště:

MUDr. Jiřina Stránělová - lékař radiolog

Bc. Sandra Manová - radiologický asistent

Gabriela Zdařilová - radiologický asistent

MUDr. Ondřej Sobotík - dohled radiační ochrany

Ekonomický úsek:

ing. Milan Dvořák