Vyšetření při podezření na OSA

12.04.2020

Pacient s podezřením na syndrom spánkové apnoe je na našem pracovišti vyšetřen ve svém domácím prostředí za pomoci spánkové polygrafie - přístroje k monitorování spánku. Pacientovi je vysvětlena obsluha přístroje, nasadí si jej těsně před ulehnutím a sejme ráno po probuzení. Během noci budou zaznamenávány tyto parametry:

  1. chrápání (intenzita a četnost)
  2. saturace kyslíku v krvi (pulsní oxymetr)
  3. srdeční frekvence
  4. respirační pohyby hrudníku a břicha (2 pásy)
  5. vzduchové proudění při dýchání (a jeho zástava - apnoe)
  6. poloha během spánku

Výsledkem vyšetření je (ne)potvrzení přítomnosti spánkové apnoe, určení jejího typu (obstrukční, centrální, smíšená) a její závažnosti.

Naše pracoviště používá diagnostický přístroj Porti 7 (výrobce Dr. Fenyves and Gut)