AKTUALITY

Pacientům dispenzarizovaným pro závažná plicní onemocnění (intersticiální procesy, těžká astma, pokročilá CHOPN, bronchiektazie) poskytujeme "unikátní kod" pro registraci k očkování proti COVID-19. Ten lze získat osobně, telefonicky, emailem. Při očkování je nutno doložit zprávu z plicního vyšetření (pokud možno aktuální).

Prosíme pacienty, kteří si volají o eRecept, aby se na nás obraceli až po 11h, dopoledne se může stát, že telefon nebereme, jelikož jsme vytíženi péčí o  přítomné pacienty.

Naše ambulance vyšetřuje pacienty po prodělaném onemocnění Covid-19 (RTG a plicní funkce) na základě doporučení praktického lékaře. 


 

Naše pracoviště se přihlásilo k účasti na celostátním projektu ÚZIS stran aktivního vyhledávání nemocných s diagnozou chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN).

Podrobnosti a oficiální webové stránky projektu jsou k dispozici zde.