AKTUALITY

LETNÍ plánovaná uzávěra ve dnech 31.7. - 11.8.2023

Od ledna 2022 byl zahájen screening karcinomu plic. Podrobnosti Vám sdělí naši lékaři nebo váš praktický lékař. Více se dozvíte na následujících odkazech.

https://www.prevenceproplice.cz/

https://www.screeningplic.cz/


Naše pracoviště se přihlásilo k účasti na celostátním projektu ÚZIS stran aktivního vyhledávání nemocných s diagnozou chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN).

Podrobnosti a oficiální webové stránky projektu jsou k dispozici zde.