AKTUALITY

Antigenní testy COVID-19 pro samoplátce, cena 200,-Kč včetně certifikátu. 

Prosíme pacienty, kteří si volají o eRecept, aby se na nás obraceli až po 11h, dopoledne se může stát, že telefon nebereme, jelikož jsme vytíženi péčí o  přítomné pacienty.

Naše ambulance vyšetřuje pacienty po prodělaném onemocnění Covid-19 (RTG a plicní funkce) na základě doporučení praktického lékaře. 


 

Naše pracoviště se přihlásilo k účasti na celostátním projektu ÚZIS stran aktivního vyhledávání nemocných s diagnozou chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN).

Podrobnosti a oficiální webové stránky projektu jsou k dispozici zde.