Postcovidové plicní vyšetření

10.11.2021

Naše ambulance provádí RTG vyšetření plic, vyšetření plicních funkcí a neinvazivní vyšetření okysličení krve u všech pacientů po prodělaném onemocnění COVID-19 na základě doporučení praktického lékaře, ambulantního specialisty nebo propouštěcí zprávy z nemocnice. Vyšetřujeme pacienty po ukončení izolace. Pro provádění vyšetření plicních funkcí (spirometrie) je doporučován odstup alespoň 4 týdnů od průkazu infekce. 

Pacienty s klinicky významnými plicními nálezy přebíráme do dlouhodobější ambulantní péče.