Ordinace pro TBC a respirační nemoci s.r.o.

Pneumologická ambulance v Olomouci

Prosíme pacienty, kteří si volají o eRecept, aby se na nás obraceli až po 11h, dopoledne se může stát, že telefon nebereme, jelikož jsme vytíženi péčí o přítomné pacienty.

Pro naše pacienty máme možnost antigenních "rychlotestů" na Covid-19,  hrazené ZP 1x týdně. 

Antigenní testy COVID-19 pro samoplátce, cena 200,-Kč včetně certifikátu.


Naše ambulance vyšetřuje pacienty po prodělaném onemocnění Covid-19 (RTG a plicní funkce) na základě doporučení praktického lékaře. 


Nové pacienty vyšetřujeme s doporučením praktického lékaře nebo jiného specialisty.

Lékaři úzce spolupracují s Fakultní nemocnicí v Olomouci, Vojenskou nemocnicí, Odborným léčebným ústavem v Pasece, praktickými lékaři a dalšími zdravotnickými subjekty. 

Zajišťujeme dohled nad TBC (tuberkulózou), vyšetřování kontaktů s TBC, podílíme se na následné léčbě a dispenzarizaci pacientů.

Ordinace zajišťuje také očkování proti TBC (kalmetizace).

NOVINKY

Obstrukční spánková apnoe (OSA) je časté a závažné onemocnění, které ohrožuje pacienty vysokým rizikem rozvoje kardiovaskulárních chorob. Prevalence výskytu hypertenze u OSA je asi 50 %. Onemocnění se vyskytuje u 4 % mužů a 2 % žen. SSA je častější u jedinců s centrálním typem obezity.

Pacient s podezřením na syndrom spánkové apnoe je na našem pracovišti vyšetřen ve svém domácím prostředí za pomoci spánkové polygrafie - přístroje k monitorování spánku. Pacientovi je vysvětlena obsluha přístroje, nasadí si jej těsně před ulehnutím a sejme ráno po probuzení. Během noci budou zaznamenávány tyto parametry: