Ordinace pro TBC a respirační nemoci s.r.o.
Pneumologická ambulance v Olomouci

Nové pacienty vyšetřujeme s doporučením praktického lékaře nebo jiného specialisty.

Lékaři úzce spolupracují s Fakultní nemocnicí v Olomouci, Vojenskou nemocnicí, Odborným léčebným ústavem v Pasece, praktickými lékaři a dalšími zdravotnickými subjekty. 

Zajišťujeme dohled nad TBC (tuberkulózou), vyšetřování kontaktů s TBC, podílíme se na následné léčbě a dispenzarizaci pacientů.

Ordinace zajišťuje také očkování proti TBC (kalmetizace).

NOVINKY